• +389 (0)2 2520 730
  • info@plimont.com.mk
30
Jun

Нови Хомологации за ЛАНДИРЕНЗО системите

Landirenzo ТНГ Системите од страна на италијанската DGM се надградени со нови Хомологации за  ЕУРО 6  D-TEMP возилата, остварувајќи ги барањата од новиот WLTP стандард. WLTP е најновиот и најстрог стандард за емисија на издувни гасови кој  во моментот е во употреба, и истиот е усвоен од сите главни производители на автомобили.   Оваа надградба

Read More
30
Jun

ЛАНДИРЕНЗО ЕВО ОБД

Landirenzo EVO OBD го извлекува максимумот од моторот и на LPG погон. Новиот Автогасен систем на Landirenzo, EVO OBD ги оптимизира возните карактеристики, заштедата, безбедното возење, цената за инсталирање и враќањето на инвестицијата. Основната цена на Landirenzo EVO OBD системот изнесува 39.360 денари Дизајниран е да ги задоволи барањата на најсовремените Euro-5 и Euro-6 бензиски

Read More
30
Jun

Редовни интервали за одржување на автогасниот систем

Редовното одржување на автогасните уреди вклучува: -На  2.000 км од вградување на автогасниот уред -прв контролен сервис -На секои 20,000 км -контролен сервис и замена на филтер за гасна фаза. -На секои 40,000 км -контролен сервис и замена на филтер за течна фаза.

Read More