• +389 (0)2 2520 730
  • info@plimont.com.mk
13
Oct

Плимонт поседува најсовремена опрема за дијагностика и отстранување на сите проблеми, недостатоци и дефекти кои можат да настанат на самите системи, независно дали се работи за механички проблем, проблем во електрична инсталација или софтверски проблем.