• +389 (0)2 2520 730
  • info@plimont.com.mk
13
Oct

Сите возачи кои размислуваат за поставување на автогасен уред во своето возило можат да се обратат во Плимонт за совети околу компатибилноста на возилото за конверзија на плински погон и околу изборот на оптимален автогасен систем.