• +389 (0)2 2520 730
  • info@plimont.com.mk
13
Oct

ДИЈАГНОСТИКА

Одржувањето на автогасните уреди се изведува преку редовни контроли на исправноста и сервисирање на определени сервисни интервали определени од производителот на автогасната опрема.

Read More
13
Oct

Вградување плински уред

Сите возачи кои размислуваат за поставување на автогасен уред во своето возило можат да се обратат во Плимонт за совети околу компатибилноста на возилото за конверзија на плински погон и околу изборот на оптимален автогасен систем.

Read More
13
Oct

Одржување на плински системи

Одржувањето на автогасните уреди се изведува преку редовни контроли на исправноста и сервисирање на определени сервисни интервали определени од производителот на автогасната опрема.

Read More