• +389 (0)2 2520 730
  • info@plimont.com.mk
13
Oct

Отстранување на проблеми на автогасни уреди

Плимонт поседува најсовремена опрема за дијагностика и отстранување на сите проблеми, недостатоци и дефекти кои можат да настанат на самите системи, независно дали се работи за механички проблем, проблем во електрична инсталација или софтверски проблем.

Read More
13
Oct

Калибрација (штелување) на автогасни уреди

Откако ќе го инсталираме плинскиот уред во Вашето возило, преку нашиот софвер (по статистиките за годишно поминати километри земено од вашите искуства, благовремено преку нашиот систем ќе бидете информирани за редовните сервисни процедури кои му се потребни на Вашето возило за подобра, долгорачно и правилно функционирање на Вашето возило).

Read More