• +389 (0)2 2520 730
  • info@plimont.com.mk
15
Oct

„ЛПГ“ (LPG) е интернационална кратенка за Liqiufied Petroleum Gas која во превод значи Течен Нафтен гас (ТНГ). LPG е смеса од пропан и бутан.