• +389 (0)2 2520 730
  • info@plimont.com.mk
18
Oct

Гаранцијата на плинските системи е во времетраење од 2 години, без ограничување на поминати километри во гарантниот рок.