• +389 (0)2 2520 730
  • info@plimont.com.mk
13
Oct

Одржувањето на автогасните уреди се изведува преку редовни контроли на исправноста и сервисирање на определени сервисни интервали определени од производителот на автогасната опрема.