• +389 (0)2 2520 730
  • info@plimont.com.mk
13
Oct

Откако ќе го инсталираме плинскиот уред во Вашето возило, преку нашиот софвер (по статистиките за годишно поминати километри земено од вашите искуства, благовремено преку нашиот систем ќе бидете информирани за редовните сервисни процедури кои му се потребни на Вашето возило за подобра, долгорачно и правилно функционирање на Вашето возило).