• +389 (0)2 2520 730
  • info@plimont.com.mk
15
Oct

За автогасните системи од својата програма, Плимонт во соработка со производителите обезбедува гарантен рок во траење од една до три години (во зависност од моделот) Гаранцијата ги опфаќа сите компоненти на автогасниот систем.