• +389 (0)2 2520 730
  • info@plimont.com.mk
30
Aug

Дали автогасните уреди се безбедни?

Дали автогасните уреди се безбедни?

Read More
15
Oct

Што е ЛПГ?

„ЛПГ“ (LPG) е интернационална кратенка за Liqiufied Petroleum Gas која во превод значи Течен Нафтен гас (ТНГ). LPG е смеса од пропан и бутан.

Read More
15
Oct

Во кои возила е можно да се вгради автогасен уред?

Во кои возила е можно да се вгради автогасен уред?

Read More